Harpex

ReferencjeReferencje

HPR HARPEX Sp. z o.oHPR HARPEX Sp. z o.o

HPR HARPEX Sp. z o.o. – Referencje

Arcelor Mittal Poland SA – wykonanie montażu mechanicznego linii systemu hartowania główki szyny kolejowej
Arcelor Mittal Poland SA – projekt, dostawa, demontaż i montaż komina stalowego
Ferox Sp. z o. o. Energy Systems
Referencje – Mostostal Warszawa SA
Referencje – EKO-ENERGIA Sp. z o.o. – Kraków
Budowa Rezerwowego źródla ciepła-  EC Stalowa Wola 
Referencje – Budowa II etapu instalacji odsiarczania spalin PEC – HPR Dąbrowa Górnicza
Referencje – Modernizacja elekrofiltra WP5 hali lejniczej na terenie AMP Kraków – Eko Energia
Referencje – Montaż urządzeń sprężarkowni wraz z montażem sprężonego powietrza – Budowa Bloków 5 i 6 Elektrownia Opole – Mostostal Warszawa
Referencje – Prace demontażowo – montażowe Rekuperator Walcowania Dużu – AMP Dąbrowa Górnicza
Referencje – Rektyfikacje jezdni podsuwnicowych – BGH Katowice
Referencje – Uciepłownienie bloku 10 w Elektrowni Łagisza – Mostostal Warszawa
Referencje – Prace demontażowo – montażowe przy ssawie KT3 na Stalowni w AMP Dąbrowa Górnicza – Eko Energia
Referencje – Conbelts S.A.
Referencje – Arcelor Mittal Poland S.A.
Referencje – Mostostal Warszawa – Prace w PGE Elektrownia Opole S.A.
Referencje – Mostostal Warszawa – Prace w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
Referencje – ABM SOLID S.A.
Referencje – Huta Batory sp. z o.o.
Referencje – PPUH Promus Ruda Śląska sp. z o.o.
Referencje – BIPROMET S.A.
Referencje – K.T.S. ELPOM S.A.
Referencje – Cementowania Warta S.A.